Методична робота

 

 

№ з\п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

1. Робота педагогічної ради

1.1

1. Аналіз результативності роботипедагогічного колективу у 2011-2012н.р. та завдання щодо підготовки кваліфікованих робітників у 2012-2013н.р.

2. Виконання плану прийому учнів за державним замовленням.

3. Про затвердження плану роботи філії та педагогічної ради на 2012 – 2013 н. р.

Серпень 2012

Завідувач філії

 

Секретар приймальної комісії

 

Завідувач методичним кабінетом

 

1.2

1. Аналіз професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів у групах за професіями «муляр, штукатур», «кравець» (групи учнів з особливими потребами)

2.Стан викладання та комплексно-методичне забезпечення уроків природничого циклу.

3. Дотримання правил охорони праці в Локачинській філії.

Жовтень 2012

Заступник директора з НВЧ

 

 

 

Заступник директора з НВР

 

Інженер з ОП

1.3

1. Психологічна допомога і супровід учнів з особливими потребами.

2. Затвердження правил прийому учнів на навчання у Локачинській філії на 2011 – 2012 н. р .

3. Підведення підсумків успішності учнів за І 2012 – 2013 н.р. і проходження виробничої практики з професій «Муляр, штукатур», «кравець»

Січень 2013

Практичний психолог

Заступник директора з НВЧ

 

Старший майстер

 

1.4

1. Про атестацію педагогічних працівників у 2012-2013 н.р.

2. Про підготовку і хід виробничої практики учнів на виробництві

3. Підліткова злочинність: джерела, особливості, шляхи запобігання

Лютий 2013

Завідувач методичним кабінетом

Старший майстер

Заступник директора з НВР

1.5

1. Аналіз професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів у групах за професією «Лаборант х.б. аналізу»

2. Діяльність педколективу зі здійснення соціального захисту учнів.

3. Підведення підсумків проведення ДПА і допуск учнів до виробничої практики

 

Квітень 2013

Заступник директора з НВЧ

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВЧ

Старший майстер

1.6

1. Творчий звіт. Результати роботи педагогічного колективу училища над єдиною методичною проблемою «Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження нових освітніх технологій»

2. Використання сучасних виробничих технологій у професійному навчанні.

 

Червень 2013

Завідуюча методичним кабінетом

Заступник директора з НВЧ

 

 

 

2. Методична рада

2.1

1.Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік та завдання методичної служби училища на 2012-2013 н.р.

2.Про оновлення та модернізацію веб-сайту училища

3.Про підготовку та участь в обласних методичних секціях та конкурсах:

- про обласний конкурс на кращу методичну розробку уроків професійно – теоретичного та виробничого навчання з будівельних професій,

- про обласний конкурс майстрів в/н з професії «кравець»,

- про конкурс на кращий проект за програмою ««Інтел. Навчання для майбутнього»,

- про огляд – конкурс слюсарних майстерень та майстерень з професії «маляр»
4. Про впровадження навчальної програми «Підготовка педагогів ПТНЗ до роботи в умовах децентралізації управління професійним навчанням у системі ППО».

Серпень 2012

 

 

 

 

 

 

 

Вересень – грудень

 

 

Вересень – жовтень

 

Жовтень – листопад

 

Вересень – листопад

 

Вересень - грудень

Завідуюча методичним кабінетом

2.3

1.Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій

2.Про ефективність роботиШМП.

листопад 2012

Завідуюча методичним кабінетом

2.4

1.Організація взаємовідвідування відкритих уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку.

2.Про проведення виставки методичних та дидактичних матеріалів педагогів училища «Скарбниця педагогічних досягнень»

3. Про вивчення системи роботипедагогічних працівників,які атестуються членами методичних комісій. Затвердження графіка проведення відкритих уроків.

Лютий2013

Завідуюча методичним кабінетом

2.5

1.Узагальнення методичних знахідок педагогічного колективу

2.Підсумок участі педагогів та учнів в обласних конкурсах і виставках

3.Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік

Травень 2013

Завідуюча методичним кабінетом

3. Організація діяльності методичних комісій

3.1

Визначення і затвердження голів методичних комісій

До 27.08.2012

Члени методичної ради

3.2

Розробка планів роботи методичних комісій згідно з планом методичної роботи та графіком проведення засідань обласних методичних секцій

До 03.09.2012

Голови методичних комісій

3.3

Розгляд і затвердження планів методичних комісій

До 10.09.2012

Заст. директора з НР, заст. директора з НВЧ

5. Робота над єдиною методичною проблемою «Активізація пізнавальної активності учнівшляхом використання нових освітніх технологій»

5.1

Комплексний аналіз результатів дослідження, узагальнення досвіду

Вересень – листопад 2012

Завідуюча методичним кабінетом

5.2

Оформлення та впровадження результатів роботи над проблемою

Грудень 2013

Завідуюча методичним кабінетом

5.3

Творчі портрети педагогів-дослідників

Лютий 2013

Завідуюча методичним кабінетом

5.4

Засідання методичної ради «Узагальнення методичних знахідок педагогічного колективу»

Травень 2013

Завідуюча методичним кабінетом

5.6

Науково-практична конференція «Нові освітні технології в системі професійно –технічного навчання»

Квітень 2013

Завідуюча методичним кабінетом

5.7

Засідання педагогічної ради «Підсумки роботи педагогічного колективу училища над єдиною методичною проблемою»

Червень 2013

Завідуюча методичним кабінетом

6. Школа молодого викладача

6.1

Засідання № 1

1. Психолого-педагогічні аспекти організації уроку:

- вимоги до структури уроку;

- вимоги до змісту уроку і процесу навчання;

- вимоги до техніки проведення уроку;

- причини невдалого уроку;

- правила, які забезпечують успішність уроку.

2. Відвідування уроків досвідчених учителів з їх наступним аналізом

Жовтень 2012

Заступник директора з НР

6.3

Засідання № 2

1. Участь у декаді молодого спеціаліста.
2. Звіт про проходження стажування « Мої педагогічні знахідки»

3. Звіти наставників про роботу з молодими вчителями. Підсумки роботи школи молодого вчителя за 2011 – 2012 н.р. Визначення проблем, над вирішенням яких вона працюватиме у 2012 – 2013 н.р.

Творчий портрет молодого вчителя. Анкетування.

квітень 2012

Заступник директора з НР, практичний психолог

10. Вивчення досвіду роботи майстра виробничого навчання Мельничук О.М.

10.1

Визначення з педпрацівником теми методичної проблеми, над якою він буде працювати

Вересень 2012

Завідуюча методичним кабінетом

10.2

Підбір літератури з проблемної теми та її опрацювання

Вересень – жовтень 2012

Зав. Бібліотекою

Мельничук О.М.

10.3

Підготовка опису досвіду роботи з проблемної теми

Грудень 2012– січень 2013

Мельничук О.М.

10.4

Оформлення альбому кращих планів-конспектів, зразків роздаткового матеріалу, доповідей, виступів майстра на засіданнях методичної комісії, педагогічної ради

Січень 2013

Мельничук О.М.

10.5

Залучення членів методичної комісії до вивчення досвіду роботи Мельничук О.М.

Протягом року

Голова МК Мельничук О.М.

10.6

Вивчення системи роботи викладача: відвідування та аналіз 15-20 уроків різного типу, вивчення якісного рівня знань учнів та порівняння з рівнем знань попереднього року, вивчення системи планування навчального процесу та систему підготовки викладача до уроків

Січень – березень 2013

Заступник директора з НР, завідуюча методичним кабінетом

10.7

Оформлення висновків про зміст досвіду майстра в/н Мельничук О.М.

Квітень 2013

Заступник директора з НР, завідуюча методичним кабінетом

11. Організація атестації педагогічних працівників

11.1

Створення атестаційної комісії

До20 вересня 2012

Завідувач філії

11.2

Підготовка і представлення атестаційній комісії списків педагогів, які підлягають черговій атестації

До 10 жовтня 2012

Завідувач філії

11.3

Подання заяв від педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації

До 10 жовтня 2012

Завідуюча методичним кабінетом

11.4

Засідання педагогічної ради «Про атестацію педагогічних працівників у 2012-2013 н.р.»

До 10 жовтня 2012

Завідуюча методичним кабінетом

11.5

Затвердження атестаційною комісією списків педпрацівників, що атестуються, графіка роботи атестаційної комісії

До 20 жовтня 2012

Завідуюча методичним кабінетом

11.6

Творчі звіти педагогів, що атестуються

Лютий-березень 2013

Голови методичних комісій

11.7

Вивчення членами атестаційної комісії педагогічної діяльності осіб, які атестуються

До 15 березня 2013

Завідуюча методичним кабінетом

11.8

Подання на розгляд атестаційної комісії характеристик діяльності педагогів у між атестаційний період

До 1 березня 2013

Завідувач філії

11.9

Ознайомлення педагогів з характеристиками

Не пізніше, як за 10 днів до атестації

Завідуюча методичним кабінетом

11.10

Атестація педагогічних працівників

До 1 квітня 2013

 

Завідуюча методичним кабінетом

11.11

Заповнення атестаційних листів

Протягом 3 днів після атестації

Завідуюча методичним кабінетом

12. Моніторинг професійної майстерності педагогічних кадрів

12.1

Вивчення потреб педагогів у методичних і психологічних консультаціях

Вересень-жовтень 2012

Завідуюча методичним кабінетом

12.2

Оцінювання методичної підготовленості викладачів за допомогою експертної оцінки результатів зрізів

Грудень 2012

Заступник директора з НР

12.3

Виявлення реального рівня кваліфікації педагогів, їхньої підготовленості до розв’язання інноваційних завдань

Березень 2013

Завідуюча методичним кабінетом

12.4

Визначення динаміки професійного рівня педагогів, які потребують методичної допомоги

Квітень 2013

Завідуюча методичним кабінетом

12.5

Проведення анкетування педагогічних працівників з метою визначення методичної проблемної теми

Травень 2013

Завідуюча методичним кабінетом

13. Забезпечення неперервної професійної підготовки педкадрів

13.1

Організація та проведення екзамена для педагогічних працівників «На - ти з комп’ютером»

Жовтень 2012

Завідуюча методичним кабінетом

13.2

Психологічні консультації за результатами діагностичних досліджень

щочетверга

Практичний психолог

13.3

Педагогічні читання «Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи»

Січень 2013

Завідуюча методичним кабінетом

13.4

Творчі звіти педагогічних працівників, що атестуються

Березень 2013

Голови методичних комісій

14. Училищні конкурси та виставки

14.1

Конкурси фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії «кравець»

Вересень – листопад 2012,

Зав. методичним кабінетом, старший майстер

14.2

Конкурс на кращу методичну розробку уроку теоретичного та виробничого навчання з професії «муляр, штукатур»

Жовтень – листопад2012

Завідуюча методичним кабінетом

14.3

Виставка методичних та дидактичних матеріалів педагогів училища «Скарбниця педагогічних досягнень»

Березень 2013

Завідуюча методичним кабінетом

14.4

Огляд-конкурс слюсарних майстерень та майстерень з професії маляр

Вересень – листопад 2012

 

14.5

Виставка методичних та дидактичних матеріалів педагогів училища «Скарбниця педагогічних досягнень»

Березень 2013

Завідуюча методичним кабінетом

14.6

Конкурс на кращий навчальний проект за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього»

Лютий 2013

Завідуюча методичним кабінетом