Професія "Оператор комп'ютерного набору" "лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу",

Учні з професії «Оператор комп’ютерного набору» навчаються виконувати:

 • операції з базами даних на комп'ютерному устаткуванні (відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних;
 • готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
 • керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями;
 • доповідати відповідальному працівникові про виявленні відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного устаткування;
 • здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
 • постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою;
 • виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.
 • Його редагуванням;
 • оперувати з файлами, записуваи текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
 • керувати режимами роботи переферійного обладняння згідно із робочими завданнями;
 • доповідати відповідальному праційвникові про виявленні відхилення від установлених норм функціонування компютерного устаткування; здійснення передавання( приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
 • постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою;
 • виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію,формули, інші абетки тощо.

А також для виконання вправ учнями з даної професії є обладнана лабораторія хіміко-бактеріологічного аналізу , у якій в достатній кількості є обладнання, реактиви та препарати. Учні мають можливість отримати знання про:

 • порядок відбирання і оформлення проб;
 • основні властивості матеріалів; сировини і напівфабрикатів, які підлягають аналізу;
 • призначення лабораторного устаткування і правила поводження з ним;
 • матеріали теоретичних знань зі спеціальної технології, техніки лабораторних хіміко-бактеріологічних робіт, охорони праці, електротехніки, інформаційних технологій, основ галузевої економіки та підприємництва, основ правових знань, правил дорожнього руху.

Учні з професії “ оператор комп'ютерного набору, Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу” навчаються:

 • Готувати проби до випробувань і аналізів;
 • проводити лабораторні випробування зразків сировини, вати на вміст вологи, визначати стан збірної здатності, капілярності; проводити різноманітні хіміко-бактеріологічні аналізи води, харчових продуктів, сировини, напівфабрикатів і готових виробів під керівництвом лаборанта більш високої кваліфікації; визначати за кольором дозрілість тростини, проводити аналіз на вологість і засміченість тростини.