Статут європейського клубу

«ЄДНІСТЬ»


1. Загальні положення

1.1. Європейський клуб який має назву «Єднність» є добровільним молодіжним об`єднанням учнів, яке має на меті поглиблення та розширення знань учнів про культуру, звичаї, історію та традицію країн які входять до ЄС, виховання підростаючого покоління в дусі миру, патріотизму, гуманізму та милосердя, розвиток дитячої миротворчості.Адреса клубу: Волинська обл. смт.Локачі, вул.Шевченка 45

Номер телефону: 0337430137

1.2. Клуб здійснює свою діяльність на загальнолюдських засадах гуманізму і доброзичливості, поваги до національних почуттів і культурних традицій народів.
1.3. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів:
- рівноправність членів, самоврядування;
- добровільний вступ до клубу і вихід з нього;
- спільне прийняття рішень;
1.4. Членом клубу може стати кожен бажаючий учень, незалежно від віку, громадянства, релігійних переконань, який визнає Положення про Європейський клуб.
1.5. В своїй роботі Клуб керується власним Положенням. Робочими мовами є українська та інші мови, які вивчаються в училищі.
2. Мета і завдання
Європейський клуб ставить за мету:
2.1. Накопичити та поширити інформацію про традиції, історію, культуру своєї країни та країн які входять до ЄС.
2.2. Формування в молоді системи європейських цінностей.
2.3. Виховання учнівської молоді в дусі миру, дружби, взаємопорозуміння і співробітництва, формування позиції справжнього громадянина, який живе турботами свого краю, держави і своєї планети; сприяє активному відродженню національних культур, мов, традицій і їх взаємозбагачення.
2.4. Завданнями Клубу є:
- проведення зустрічей та клубних змагань школярів, які є членами євро клубів (іноземними та рідною мовами);
- випуск шкільних газет;
- святкування Дня Європи (травень);
- проведення вікторин за європейською тематикою;
- організація листування з іншими шкільними євро клубами;
- проведення круглих столів для старшокласників, парламентських ігор, вікторин;
- проведення конкурсів (конкурси малюнків, есе, статей на задану європейську тематику);
- накопичення та поширення інформації про історію Європейського Союзу, його структуру, сучасний стан розвитку;
- сприяння вивчення іноземних мов;
- формування почуття відповідальності учнів за долю суспільства, дотримання прав людини, охорону довкілля;
- сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги в відносинах між людьми, а також потреби в співпраці.
3. Основні напрямки діяльності
3.1. Знайомство з історією, культурою, національними звичаями народів Європи, основами міжнародних відносин, вивчення ділового етикету.
3.2. Встановлення і розвиток дружніх зв`язків між школярами України та інших держав, дитячими і молодіжними організаціями для об`єднання миротворчих зусиль.
3.3. Налагодження співробітництва між навчальними закладами.
3.4. Вивчення історії рідного краю, української мови, національної культури і традицій.
3.5. Охорона і збереження національних багатств, пропаганда здорового способу життя.
3.6. Вивчення демократичних традицій у європейських країнах світу.
3.7. Організація цікавого і змістовного дозвілля молоді, підвищення її політичної культури.
4. Форми роботи Європейського клубу
4.1. Розвиток молодіжної дитячої дипломатії (поїздки, зустрічі, листування)
4.2. Проведення днів Клубу і робота в об`єднаннях (гуртках, секціях за напрямками: інформаційним, культурологічним, світоглядним тощо).
4.3. Масові заходи: фестивалі, конгреси, зустрічі, тижні активних дій, конференції, організаційно-діяльні ігри, пізнавально-розважальні заходи.
4.4. Благодійні акції: ярмарки миру, виготовлення сувенірів, концерти в Фонд миру тощо.
4.5. Поширення інформації про Європейський Союз серед молоді.
4.6. Участь у видавничій діяльності, підготовка інформаційних стендів і макетів, участь у виставках.
4.7. Підготовка і проведення міжнародних круглих столів, парламентських ігор та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення інтелектуального рівня та обізнаності молоді щодо принципів діяльності ЄС та його структур.
5. Структура і керівництво
5.1. Вищий орган Клубу – загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, емблему.
5.2. Керівний орган – Рада Клубу, яка обирається на загальних зборах. Рада Клубу здійснює діяльність по організації функціонування Клубу. Раду очолює президент.
5.3. У Раду Клубу входять президент, прес-група, редколегія.
6. Членство

6.1. Членами Клубу є учні, які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків, практичними діями сприяють розвитку Клубу.
6.2. Колективні члени ( група) мають своїх представників у Раді Клубу:
- дійсним членом стає учень, який узгоджує свої дії з метою та цілями Клубу, виконує членські обов’язки, керується Статутом і діє в його дусі;
- почесним членом стає особа, яка має перед Клубом виключні заслуги при виконанні його місії та цілей.
6.3. Дійсне членство виникає після складання присяги члена Клубу.
6.4. Дійсне членство закінчується добровільним виходом із Клубу або позбавленням членства.
7. Права і обов’язки членів Клубу
7.1. Член Європейського клубу має право:
- брати участь у заходах, організованих Клубом;
- отримувати інформацію про діяльність Клубу і його органів;
- вибирати і бути обраним в керівні органи Клубу;
- вносити пропозиції щодо діяльності Клубу в подальший період та брати участь в їх реалізації;
- клопотати про надання організаційної та матеріальної допомоги Клубу.
7.2. Клуб розробляє кодекс честі. Член Клубу зобов’язаний:
- діяти відповідно до Статуту Клубу;
- підтримувати традиції Клубу.
8. Ліквідація Ліквідація Клубу проводиться за рішенням загальних зборів членів Клубу.